Lễ khai trương NPP Sơn SANOSY Lan Hải – Nghệ An

Cùng xem lại những khoảng khắc đáng nhớ trong buổi Lễ khai trương NPP Sơn SANOSY Lan Hải – Nghệ An.
Một lần nữa chúc NPP #SANOSY LAN HẢI kinh doanh Hồng phát – Hợp tác Thành công!
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WjJzC5ztzXI
——————————–
👍 SƠN ALO VIỆT NAM
📞 Hotline: (024) 3688 6955 | 0983 277 990
🌎 Website: www.sonalo.vn
📺 https://www.youtube.com/c/alovietnam