Sale admin

Mô tả công việc Tiếp nhận xử lý thông tin, chăm sóc khách hàng Tiếp nhận, hỗ trợ phòng kinh doanh các công việc phát sinh. Chuẩn bị, soạn thảo, …

Tuyển Giám Sát Kinh Doanh

Mô tả công việc Thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm. Xây dựng và quy hoạch thị trường, nhà phân phối Hỗ trợ nhà phân phối cũ phát triển …

Kế toán Công nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận phiếu xuất hàng từ bộ phận kho, cập nhật số liệu xuất kho vào sổ Excel, phần mềm kế toán Làm sổ công nợ phải …