Lễ khai trương Đại lý SANOSY Thành Đông

Chào mừng Đại lý Thành Đông tại Bắc Giang đã gia nhập hệ thống phân phối sơn SANOSY của Tập đoàn SƠN ALO VIỆT NAM.
Lễ khai trương tổ chức ngày 03/12/2019 sẽ chính thức công nhận Đại lý SANOSY Thành Đông là thành viên của đại gia đình ALO VIỆT NAM