Chào mừng ĐL SANOSY Đình Thủy – Thanh Hóa về thăm nhà máy SƠN ALO VIỆT NAM

Chào mừng ĐL nhãn hiệu SANOSY Đình Thủy – Thanh Hóa đã về thăm nhà máy SƠN ALO VIỆT NAM, củng cố thêm niềm tin vào tiềm năng của tập đoàn, khẳng định sự hợp tác thành công, bền vững!
———————————
👍 SƠN ALO VIỆT NAM
📞 Hotline: (024) 3688 6955 | 0983 277 990
🌎 Website: www.sonalo.vn
📺 https://www.youtube.com/c/alovietnam