Khai trương NPP SƠ HOA – NEWBRO – ALO VIỆT NAM

Chào mừng NPP SƠ HOA – SƠN LA đã trở thành NPP chính thức hãng sơn #𝐍𝐄𝐖𝐁𝐑𝐎 của tập đoàn SƠN ALO VIỆT NAM
Chúc NPP Sơ Hoa kinh doanh đại phát – phát triển bền vững cùng #𝐀𝐋𝐎𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌.