SƠN BÓNG KHÔNG MÀU S17

SƠN BÓNG KHÔNG MÀU S17

SƠN BÓNG KHÔNG MÀU S17 là loại sơn nước cao cấp gốc Pure Acrylic, có khả năng chùi rửa cao, che phủ những vết nứt nhỏ và chống thấm nước. …

SƠN BÓNG KHÔNG MÀU S-KM

SƠN BÓNG KHÔNG MÀU S-KM

SƠN BÓNG KHÔNG MÀU S-KM là loại sơn nước cao cấp gốc Pure Acrylic, có khả năng chùi rửa cao, che phủ những vết nứt nhỏ và chống thấm nước. …