Tuyển Giám Sát Kinh Doanh

Mô tả công việc Thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm. Xây dựng và quy hoạch thị trường, nhà phân phối Hỗ trợ nhà phân phối cũ phát triển …